Lavabo + Tủ Treo Caesar LF5312 + EH190V

Lavabo + Tủ Treo Caesar LF5312 + EH190V

- KT :525 x 900 x 220 mm (LF5312)

- KT :360 x 830 x 600 mm (EH190V)

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

7,816,270₫10,151,000₫