Lavabo dương vành Caesar LF5038

Lavabo dương vành Caesar LF5038

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

- KT :550 x 600 x 135 mm

2,699,600₫3,176,000₫