Lavabo + Tủ Treo Caesar LF5304 + EH165V

Lavabo + Tủ Treo Caesar LF5304 + EH165V

- KT :520 x 660 x 200 mm (LF5304)

- KT :340 x 610 x 600 mm (EH165V)

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

4,619,230₫5,999,000₫