Lavabô + Tủ Treo Caesar LF5302 + EH050V

Lavabô + Tủ Treo Caesar LF5302 + EH050V

- KT :555 x 490 x 200 mm (LF5302)

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

- KT :315 x 480 x 640 mm (EH050V)

3,627,470₫4,711,000₫