Lavabo + Tủ Treo Caesar LF5253 + EH152V

Lavabo + Tủ Treo Caesar LF5253 + EH152V

- KT :450 x 500 x 145 mm (LF5253)

- KT :440 x 480 x 545 mm (EH152V)

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

4,158,960₫5,332,000₫