Lavabo + Tủ Treo Caesar LF5239S + EH250V

Lavabo + Tủ Treo Caesar LF5239S + EH250V

- KT :250 x 500 x 130 mm (LF5239S)

- KT :250 x 492 x 525 mm (EH250V)

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

4,002,460₫5,198,000₫