Bồn tiểu nam Thiên Thanh UT01XVT

Bồn tiểu nam Thiên Thanh UT01XVT

Bồn tiểu nam Thiên Thanh UT01XVT

 Nhóm sản phẩm Bồn tiểu nam Thiên Thanh Thương hiệu: Thiết bị vệ sinh Thiên Thanh
 
  • Trọng lượng: 5,25kg (+-1)

  • Đóng gói: (400x270x330)mm

 

236,250₫315,000₫