BỒN TẮM THƯỜNG DÀI KHÔNG CHÂN KHÔNG YẾM AT0550

BỒN TẮM THƯỜNG DÀI KHÔNG CHÂN KHÔNG YẾM AT0550

- Màu sắc :Màu Trắng (Pure White)

- KT :1500 x 710 x 450

- Dung lượng nước :190 L

- Chất liệu :Sợi nhựa tổng hợp Acryli

3,164,240₫4,276,000₫