Bồn Tắm Massage + Massage Hơi Chân Yếm Caesar MT3370LS/RS

Bồn Tắm Massage + Massage Hơi Chân Yếm Caesar MT3370LS/RS

- Màu sắc :Màu Trắng (Pure White)

- KT :1710 x 870 x 680

- Dung lượng nước :230 L

27,800,050₫39,155,000₫