BỒN TẮM THƯỜNG DÀI KHÔNG CHÂN KHÔNG YẾM AT0440

BỒN TẮM THƯỜNG DÀI KHÔNG CHÂN KHÔNG YẾM AT0440

- Chất liệu :Sợi nhựa tổng hợp Acrylic

- Màu sắc :Màu Trắng (Pure White)

- KT :1400 x 750 x 480

- Dung lượng nước :150 L

3,105,780₫4,197,000₫