BỒN TẮM THƯỜNG DÀI KHÔNG CHÂN KHÔNG YẾM AT0270

BỒN TẮM THƯỜNG DÀI KHÔNG CHÂN KHÔNG YẾM AT0270

- Màu sắc :Màu Trắng (Pure White)

- KT :1710 x 810 x 540

- Dung lượng nước :192 L

- Chất liệu :Sợi nhựa tổng hợp Acrylic

3,398,080₫4,592,000₫