BỒN TẮM MASSAGE ĐÈN DÀI KHÔNG CHÂN KHÔNG YẾM MT7180C

BỒN TẮM MASSAGE ĐÈN DÀI KHÔNG CHÂN KHÔNG YẾM MT7180C

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

- KT :1800 x 1200 x 550

- Dung lượng nước :340 L

- Chất liệu :Sợi nhựa tổng hợp Acrylic

- Vòi kèm theo sản phẩm :Bao gồm vòi

36,256,150₫51,065,000₫