BỒN TẮM MASSAGE DÀI KHÔNG CHÂN KHÔNG YẾM MT7520S

BỒN TẮM MASSAGE DÀI KHÔNG CHÂN KHÔNG YẾM MT7520S

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

- KT :2000 x 1100 x 550

- Dung lượng nước :260 L

- Chất liệu :Sợi nhựa tổng hợp Acrylic

31,372,770₫44,187,000₫