BỒN TẮM MASSAGE DÀI CÓ CHÂN CÓ YẾM MT0350LR

BỒN TẮM MASSAGE DÀI CÓ CHÂN CÓ YẾM MT0350LR

 Màu sắc :Màu Trắng (Pure White)

- KT :1510 x 760 x 540

- Dung lượng nước :160 L

- Chất liệu :Sợi nhựa tổng hợp Acrylic

12,976,670₫18,277,000₫