BỒN TẮM MASSAGE DÀI CÓ CHÂN CÓ YẾM MT0250LR

BỒN TẮM MASSAGE DÀI CÓ CHÂN CÓ YẾM MT0250LR

- Màu sắc :Màu Trắng (Pure White)

- KT :1510 x 760 x 540

- Dung lượng nước :160 L

- Chất liệu :Sợi nhựa tổng hợp Acrylic

13,159,440₫18,277,000₫